23.03.2023 17:13
 
» Üye Girişi
 
VizyonNet Kullanıcı Adınız
Parolanız
» Parolamı Unuttum
» Kayıt Olmak İstiyorum
» Bilgi Bankası -> Alan Adı -> Alan Adı Kayıt
 • Alan Adı Tescili niçin gereklidir?

 • Alan adı kuruluşunuzu ya da sizi internet üzerinde temsil eden markanızdır. Kuruluşunuz ya da kendiniz için bir web sitesi kurmak için ilk yapmanız gereken alan adınızı tescil etmektir. Alan adınız olmadan internet üzerinde kendinize ait bir web sitesi oluşturamazsınız.

 • com ve .com.tr arasında ne gibi bir fark var?

 • .com ve .com.tr uzantıları arasında erişebilirlilik açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Sadece .tr uzantısı bu alan adının Türkiye'den olduğunu gösterir. Türkiye'nin internet üzerindeki uluslararası alan adı kodu .tr 'dir.
  Özellikle birçok firma hem .com hem de .com.tr uzantılı alan adlarını tescil etmektedirler. Bu iki alan adı arasında sadece fiyat farkı bulunmaktadır.
  Örnek , www.vizyonnet.net ve www.vizyonnet.net.tr

 • Nasıl alan adı tescili yapabilirim?

 • Tüm alan adı işlemlerinizi VizyonNet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Alan adlarında ilk gelen alır (.tr uzantılı alan adları hariç) sistemi uygulanmaktadır. “.tr” uzantılı alan adlarında (“.gen.tr” hariç) kayıt için bazı belgeler gerekmektedir.


 • Gerekli belgeler nelerdir?

 • .com .net ve .org uzantılı alan adlarının tescilleri için herhangi bir belge gerekmemektedir.
  Fakat “.tr” uzantılı alan adları için gerekli belgeler şunlardır.

  • " .com.tr ", " .biz.tr " ve " .info.tr " için gerekli belgeler :

  o Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  o Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
  o Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
  o İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
  o Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İsletmesi Belgesi",
  o Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İsletme Belgesi",
  o Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
  o Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
  o Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
  o Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
  o Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
  o İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
  o Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
  o Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
  o Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
  o Süresiz yayınlar için yayının aslı,
  o İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
  o Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
  o Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
  o Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
  o Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

  • " .net.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış ISS (Internet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı) ya da TID (Tüm Internet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Kurum, marka, ürün veya servis adına alan adı başvurusu yapıldığı durumlarda TID'e başvurarak onay yazısı alınması gerekmektedir.
  Başvuru sahiplerinin onay için TID'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmaları beklenmektedir.

  • " .org.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
  o Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

  • " .bbs.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

  • " .name.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

  • " .tel.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

  • " .gov.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  • " .mil.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne göndermesi gerekmektedir.

  • " .k12.tr " için gerekli belgeler :

  Alan adının tahsis edilebilmesi için;
  o Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaseli yazılı izin belgesinin,
  o alan adi talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin ".tr" Alan Adi Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  • " .edu.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adinin tahsisi için alan adini kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  • " .bel.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  • " .pol.tr " için gerekli belgeler :

  o Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesi göndermesi gerekmektedir.

  • " .web.tr " ve " gen.tr " için gerekli belgeler :

  o Bu iki alan adına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

  • " .av.tr " için gerekli belgeler :

  o ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, TBB tarafından talep edilen belgelerin Türkiye Barolar Birliği (TBB)'ne ulaştırılması gerekmektedir. Başvurusu bulunan alan adları TBB'den tarafımıza gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilecektir.

 • Alan adımı tescil ettirdiğimde hosting (barındırma) hizmetini istediğim yerden alabilecek miyim?

 • Evet, alan adınız tescil edildikten sonra hosting hizmetini herhangi bir yerden alabilirsiniz.

 • Alan adım benim/firmam adıma mı tescil edilecek?

 • Evet, VizyonNet alan adınızı sizin verdiğiniz firma ve kişi bilgileri üzerine tescil eder.


 • Alan Adı tescil ettirmek neden bu kadar ucuz?

 • Uyguladığımız fiyat, sadece Türkiye’nin en ucuz fiyatı değil, yaklaşık 150 ülkede uygulanan en düşük fiyattır. Amacımız, ülkemizdeki firmaların internete geçmelerini en ucuz maliyetle ve en kolay şekilde yapmalarında yardımcı olmaktır. Ödeyeceğiniz fiyatların dışında sizden hiçbir ekstra ücret talep edilmeyecektir.


 • En fazla kaç yıllık tescil yapabilirim?

 • .com .net. org uzantılı alan adlarında tescil süresi 1 yıldan 10 yıla kadardır. Bu süreler arasında istediğiniz bir süreyi seçerek tescil işlemini yapabilirsiniz.
  .tr uzantılı alan adlarında tescil süresi maksimum 5 yıldır.

 • Alan adımı benim/firmamın üstüne mi tescil ediyorsunuz ?

 • Evet, alan adı tesciliniz alan adı bize verdiğiniz bilgiler doğrultusunda sizin adınıza yapılır.

 • Alan adımın süresi geçti, ne yapmalıyım?

 • Adınıza kayıtlı alan adlarının süresi geçmesi halinde size tekrar uzatma işlemi yapmak için 40 günlük bir süre verilir. Bu sürenin geçmesi durumunda alan adınız silinme aşamasına gelir ve bu periyoda Redemption Period adı verilir. Bu süre alan adının süresinin bitiminden itibaren 90 gün kadar sürmektedir. Silinme aşamasının sonunda alan adı boşa düşer ve alan adınız tekrar kaydedilebilir hale gelir. Ancak, bu durumda alan adınızı isteyen herkes alabilir durumdadır.


Tüm hakları saklıdır 1997 - 2023 © Bu sayfa sadece VizyonNET üyeleri için destek alanıdır.